tiistai 10. helmikuuta 2009

Poliisia pakoon kaahaa useimmiten nuori mies

Poliisia pakoon ajava on tavallisimmin nuori suomalainen mies, selviää Poliisiammattikorkeakoulun julkaisemasta tutkimusraportista. Raportti käsittelee vuoden 2007 tapauksia.

Yli puolet poliisia paenneista kuljettajista oli alle 24-vuotiaita. 15–17-vuotiaiden kuljettajien osuus oli lähes 25 prosenttia. Naisia pakenijoista oli vain muutama prosentti.

Tutkittavia takaa-ajoa tai pakenevan ajoneuvon seuraamista sisältäneitä tapauksia oli yhteensä 1315, joista suurin osa tapahtui Uudellamaalla. Väestömäärään ja ajosuoritteisiin suhteutettuna eniten pakenemisia tapahtui Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä ja vähiten Pohjanmaalla.

Useimmin poliisia pakoon yritettiin kesäkuukausina, ja tapahtumat painottuivat erityisesti viikonloppuihin keskiyön molemmin puolin.

– Pakenemisten ajankohdalla on selvä yhteys nuorten kovavauhtisiin onnettomuuksiin ja rattijuoppojen aiheuttamiin onnettomuuksiin, tutkimuksen tehnyt ylikomisario Heikki Koskimaa toteaa.

Henkilövahingot harvinaisia seuraamistilanteessa

Yli puolet pakoon yrittäneistä kuljettajista ajoi päihtyneenä. Yleisin päihde oli alkoholi, ja huumeiden vaikutuksen alaisena oli noin joka viides kiinnijääneistä.

Enemmistö kiinnijääneistä pakenijoista oli liikkeellä yksin henkilö- tai pakettiautolla. Reilu 20 prosenttia poliisia paenneista ajoi mopolla ja noin kymmenen prosenttia moottoripyörällä.

Poliisi ei yleensä käyttänyt takaa-ajotilanteissa pakkopysäytyskeinoja. Tavallisimpia pakkopysäytyskeinoja olivat piikkimatto, ajoneuvolla kiilaaminen ja ajoneuvoon kiinniajaminen. Pakkopysäyttämiseen turvauduttiin noin 10 prosentissa tapauksista.

Raportin mukaan noin 70 prosenttia pakenemisista on päättynyt ilman onnettomuuksia, ja henkilövahinkoja sattuu verraten harvoin. Useimmin pakoon ajavan ajoneuvon seuraamisessa loukkaantuu pakenija itse ja harvimmin poliisi.

Vuonna 2007 ajoneuvolla seuraamisen tilanteissa kuoli yksi poliisi ja kaksi pakenijaa. Takaa-ajojen yhteydessä loukkaantui kahdeksan sivullista.

Verkkouutiset 10.2.2009 Lähde

Ei kommentteja: